ARCHIWUM 2012Zaduszki dla Sułkowskich 2012Organizatorzy: Muzeum w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie na rzecz odnowienia kaplicy zamkowej w Bielsku-Białej.

06 listopada 2012 roku odbyła się druga edycja Zaduszek dla Sułkowskich.
Tym razem spotkanie o charakterze naukowym. Chętni wysłuchania wykładu Grzegorza Madeja pt. „Śladami książęcych pochówków” zgromadzili się w Salonie Muzycznym bielskiego Muzeum. Wykład stanowił podsumowanie trzech podróży naukowych śladami rodu Sułkowskich do Wielkopolski, Austrii i Słowenii oraz podsumowanie aktualnej wiedzy na temat pochówków w kaplicy zamkowej w Bielsku-Białej.
Jak zwykle zebrane fundusze za bilety wstępu zostały przeznaczone na rzecz kaplicy.

Przed 01 listopada 2012 roku, Muzeum w Bielsku-Białej zainstalowało na elewacji kaplicy tablicę, zawierającą informuje o spoczywających w kryptach przedstawicielach bielskiej linii książęcego rodu Sułkowskich.

Również w tym roku wspólnie z Muzeum ustawiliśmy przed kaplicą chryzantemy i zapaliliśmy znicze – światło pamięci.


260. rocznica nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego13 października 2012 o godz. 10:00 w Katedrze p.w. św. Mikołaja w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana przez ordynariusza diecezji bielskożywieckiej ks. bp. Tadeusza Rakoczego oraz proboszcza parafii katedralnej ks. Prałata Zbigniewa Powadę, dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej ks. dr. Grzegorza Klaję, dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II ks. Pawła Danka, proboszcza parafii p.w. św. Stanisława w Starym Bielsku ks. Zygmunta Siemianowskiego. Oprawę muzyczną mszy wykonał chór Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego.
Na uroczystość przybyli potomkowie księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego: książę ordynat Aleksander Józef Sułkowski i przedstawiciel linii węgierskiej książę Hubertus Sułkowski.


Po mszy goście udali się do Muzeum gdzie pierwszym punktem była wizyta w kaplicy grobowej rodu Sułkowskich.W samym Muzeum odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się: rekonstrukcja uroczystego przekazania państwa bielskiego 1. lipca 1752 r. wg oryginalnego dokumentu w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, koncert pieśni XVIII wiecznych w wykonaniu Diany Pradelli i Wojciecha Bergandera z akompaniamentem Zuzanny Pradeli oraz otwarcie wystawy z okazji 260. rocznicy nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego połączone z nadaniem galerii wystaw czasowych jego imienia.
Na wystawie zaprezentowano m.in. cyborium z fundacji księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego, fotokopie dokumentu relacjonującego oficjalne przekazanie dóbr bielskich z 1752 roku oraz dzieła graficzne związane z tym wydarzeniem.
Wystawa czynna do 28 lutego 2013 roku.


Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w katedrze pod wezwaniem Św. Mikołaja w Bielsku-BiałejNa przełomie września i października 2012 roku do Kaplicy Maryjnej kościoła katedralnego p.w. św. Mikołaja w Bielsku-Białej powrócił wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, który od początku czerwca był poddawany kompleksowym pracom konserwatorskim.
Akcja zbiórki pieniężnej na pokrycie kosztów konserwacji zakończyła się pełnym sukcesem.
Przed obchodami rocznicy nabycia Bielska przez Sułkowskich, która była przyczynkiem do konserwacji obrazu w kaplicy katedralnej z inicjatywy naszego Stowarzyszenia zamontowano tablicę informującą o historii wizerunku.


W wydanym przez Muzeum w Bielsku-Białej pierwszym „Zeszycie Sułkowskich” został zawarty tekst autorstwa Grzegorza Madeja (prezes naszego Stowarzyszenia) omawiający obraz w ujęciu historycznym i artystycznym – do nabycia w kasie Muzeum w Bielsku-Białej.

A oto Resume tego tekstu:

Jednym z trwałych śladów związku rodu Sułkowskich z Bielskiem, jest kopia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Maryjnej tutejszej katedry. Obraz trafił do Bielska wraz z hrabią Teodorem Sułkowskim, który po opuszczeniu terenów węgierskich osiadł w latach 1780-1786 na bielskim zamku, następnie po przejęciu bielskich włości przez księcia Franciszka Sułkowskiego zamieszkał w mieście, gdzie zmarł w 1792. Po śmierci Teodora obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został przeniesiony do kaplicy przy kościele p.w. św. Mikołaja. Bielski wizerunek maryjny słynący łaskami, dwukrotnie ocalał z pożaru, o czym dowiadujemy się z inwentarza parafii, który spisał w 1835 roku ks. Matthäus Oppolsky.

Obraz został namalowany przez nieznanego artystę i stanowi wierną kopię wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej (Diva Claromontana), reprezentujący typ ikonograficzny bizantyńskiej Hodegetria, czyli Najświętszej Marii Panny wskazującej drogę do zbawienia. W okresie od czerwca do września 2012 roku obraz poddany był pracom konserwatorskim, które wykazały wcześniejszą renowację wykonaną przez bielskiego artystę Stanisława Szpinetera z 1954 r. oraz wcześniejsze przekształcenia dzieła zwłaszcza w partii moforionu i tła. Elementy stylistyczne w postaci widocznych putt oraz dzięki wykonanym zdjęciom RTG ukazane na płaszczu Marii motywy floralne, określają nam dzieło, jako barokowe, powstałe w kręgu XVIII w. częstochowskich warsztatów cechowych. Współczesną, srebrną oprawę wizerunku wykonali w 1954 roku August Dyrda i Józef Potępa. Oprawa powstała z okazji 100. rocznicy ustanowienia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny. Srebrne i złocone korony oraz vota w postaci serc najprawdopodobniej zostały wykonane i umieszczone na obrazie około połowy XIX w. Możliwe, że należy je łączyć właśnie ze wspomnianym ustanowieniem Dogmatu. Konserwacja obrazu została wykonana staraniem społecznym w związku z 260. rocznicą nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem Pani Anny Ucieklak. Działania te pozostawią w bielskiej katedrze na kolejne kilkadziesiąt lat, historycznie i duchowo związany z miastem wizerunek Maryjny, w którym na pewien czas udało się powstrzymać nieubłagalne prawo upływu czasu.


Konserwacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z katedry pod wezwaniem Św. Mikołaja w Bielsku-Białej


W miesiącu maju nasze Stowarzyszenie zaangażowało się w ideę konserwacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z Kaplicy Maryjnej katedry pod wezwaniem św. Mikołaja w Bielsku-Białej (patrz foto.).
Konserwacja tego dzieła sakralnego wpisuje się w obchody 260. rocznicy nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego.
Obraz pochodzi ze spuścizny po pułkowniku Teodorze Sułkowskim, który przywiózł go z Tokaju na Węgrzech. Ten kuzyn bielskich Sułkowskich (bratanek Aleksandra Józefa Sułkowskiego), prawdopodobny ojciec Józefa Sułkowskiego, adiutanta Napoleona. Po opuszczeniu terenów węgierskich zamieszkiwał w latach 1780-1786 na bielskim zamku, następnie po przejęciu bielskich włości przez Franciszka zamieszkał w mieście, gdzie zmarł w 1792.

A oto co wiemy o niniejszym obrazie z inwentarza parafii, który spisał w 1835 roku Matthäus Oppolsky:
W ołtarzu obecnej kaplicy Najświętszej Maryi Panny było [pierwotnie] przedstawione biczowanie Chrystusa. Cały ołtarz był czarny ze złoconymi ornamentami. Na prawej ścianie kaplicy wisiał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, obecne znajdujący się w ołtarzu. Podczas pożaru kościoła z obrazem tym wydarzyła się rzecz niepojęta, czego naocznymi świadkami było Bielsko i ja: ołtarz biczowania Chrystusa spłonął wraz z obrazem znajdującym się na lewej ścianie: [natomiast] obraz Maryi przetrwał tenże pożar całkowicie nienaruszony wraz z jedną połową ramy. Szkło obrazu wskutek zbyt wielkiego gorąca wygięło się z nadpalonej ramy na zewnątrz, jednak nie uległo stopieniu ani nie wypadło z drugiej, nie spalonej połowy ramy.
Ta podobna do cudu okoliczność skłoniła parafian za zezwoleniem dziekana Wojciecha Hanke do przeniesienia tegoż obrazu Maryi do ołtarza.
Ów obraz pochodzi z Tokaju na Węgrzech. Podczas tamtejszego pożaru hrabia Leopold Sułkowski [wyniósł] go ze swojego mieszkania [i] położył w piwnicy na wino na beczce. Wnętrze piwnicy wraz z beczkami doszczętnie spłonęło, natomiast obraz wraz z beczką ocalały. Hrabia Sułkowski przywiózł obraz podczas swojej przeprowadzki do Bielska, darzył szczególna czcią, a w końcu znaleziono go martwego, gdy klęczał przed nim. Licząca obecnie 83 lata Johanna Alscher, wdowa po syndyku, która z tymże hrabią mieszkała w jednym domu i wiele razy słyszała opowiadaną przezeń historię obrazu, jako pierwsza spowodowała, że po pogrzebie hrabiego wizerunek Najświętszej Marii Panny trafił do kościoła i został zawieszony w ówczesnej kaplicy biczowania Chrystusa na ścianie po prawej stronie.
(tłumaczył P. Kenig)

Obraz od tygodnia poddawany jest pracom konserwatorskim w Muzeum Śląskim w Katowicach, które dysponuje profesjonalną pracownią konserwatorską. Prace mają być zakończone we wrześniu, tak aby obraz mógł zawisnąć w katedrze na główną uroczystość związaną z 260. rocznicą nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego.
Główne uroczystości związane z tą datą będą miały miejsce 13 października 2012 roku (sobota). Rozpoczną się mszą świętą w bielskiej katedrze o godz. 10:00, celebrowaną przez Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. bp. Tadeusza Rakoczego.
Następnie w Muzeum w Bielsku-Białej na zamku książąt Sułkowskich zostanie otwarta wystawa poświęcona 260. rocznicą nabycia państwa bielskiego…

Obecnie skupiamy się na zgromadzeniu funduszy, które maja pokryć koszt konserwacji obrazu. Osoby chcące wesprzeć finansowo to przedsięwzięcie proszone są wpłacanie sum pieniężnych na konto Stowarzyszenia:
BANK MILLENNIUM S.A. 70 1160 2202 0000 0001 9494 6167
z dopiskiem: NA KONSERWACJĘ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Fotoreportaż z koncertu charytatywnego z okazji 260. rocznicy nabycia państwa bielskiego przez hrab. Aleksandra Józefa Sułkowskiego


Zdjęcia: Małgorzata Motyka-Madej


260. rocznica nabycia państwa bielskiego przez hrab. Aleksandra Józefa Sułkowskiego


Na rok 2012 przypada 260. rocznica nabycia państwa bielskiego przez hrabiego Aleksandra Józefa Sułkowskiego (1695-1762), późniejszego księcia bielskiego. Aby uczcić to wydarzenie, Muzeum w Bielsku-Białej wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz odnowienia kaplicy zamkowej w Bielsku-Białej, przygotowało na ten rok kilka wydarzeń.
14 kwietnia 2012 roku zapraszamy do kaplicy zamkowej książąt Sułkowskich na koncert charytatywny, na rzecz odnowienia kaplicy.
W programie koncert na marimbę i wibrafon w wykonaniu Daniela Pradelli.
Artysta wykona utwory J. S. Bacha, N. Rosauro, M.Petersa, K. Garretta i R. Galliano.
Gościnnie wystąpią Sara Pradella – saksofon oraz Wojciech Bergander – kontrabas.
Zapraszamy na godz. 17:00
Wstęp: 15,00 zł
Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na rzecz odnowienia kaplicy.
UWAGA: ilość miejsc ograniczona!

Zaproszenie


Fotoreportaż z Zaduszek dla Sułkowskich


Zdjęcia: Danuta Walarus


IDŹ DO:


2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011