ARCHIWUM 2019Kaplica św. Anny otrzyma fundusze na konserwację – wyniki głosowania


19 grudnia 2019 r.

Wczesnym latem 2019 roku, po konsultacjach z Dyrekcją Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, powstał projekt konserwacji wnętrza znanej wszystkim kaplicy zamkowej (mauzoleum książąt Sułkowskich), który w lipcu został zgłoszony jako zadanie do I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. We wrześniu, po weryfikacjach zgodności i wiarygodności, został zakwalifikowany do głosowania internetowego, które rozpoczęło się 12 listopada.
Od tego momentu wszyscy zaangażowani w akcję promocyjną – w tym członkowie naszego Stowarzyszenia – nie szczędzili swego czasu, od świtu do nocy zachęcali bielszczan i obywateli województwa śląskiego do oddawania głosów. Każdy był na wagę zwycięstwa. I tak bez ustanku do północy 30 listopada.
Dzisiaj, po ogłoszeniu wyników, możemy z wielką radością oznajmić, że projekt pod tytułem „Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej”, otrzymując 1992 głosy, zajął drugie miejsce w puli wojewódzkiej i został zakwalifikowany do realizacji. Do Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej trafi na ten cel ponad 960 000 PLN.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój obywatelski głos!
Jesteśmy przekonani, że zyskaliśmy głosy obywateli szanujących bogatą, wielokulturową historię naszego miasta usytuowanego na pograniczu Śląska i Małopolski. Otrzymaliśmy poparcie tych, którzy wiedzą, że dbając o nasze zabytki troszczymy się współcześnie o przeszłość dla przyszłości.
https://bo.slaskie.pl/content/oglaszamy-wyniki
Wyniki głosowania (PDF)Można już głosować na kaplicę


12 listopada 2019 r.

Głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego:

Zadania o zasięgu wojewódzkim
Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej (MBO-0014/W/19)
https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/1Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego – I edycja


11 listopada 2019 r.

Dzięki staraniom mieszkańców naszego miasta kaplica zamkowa znalazła się na liście do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego – z puli wojewódzkiej:

Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej.
Kod zadania: MBO-0014/W/19
Znajdujemy się na pierwszym miejscu listy zadań wojewódzkich.
https://bo.slaskie.pl/bo/projekty/1


Od 12 do 30 listopada 2019 roku można głosować na zgłoszone projekty! 
Do wykorzystania jest 10 mln PLN, w tym 2,5 mln w puli wojewódzkiej. Zadanie związane z naszą kaplicą zostało oszacowane na sumę 964 500,00 PLN

Opis projektu:

Konserwacja wnętrza kaplicy – miejsca pochówku przedstawicieli książęcego rodu Sułkowskich – jest konieczna ze względu na degradację techniczną, gdyż od wielu dekad jest nieużytkowana z powodu złego stanu zachowania. Przywrócenie jej dawnej świetności pozwoli powiększyć i uatrakcyjnić ofertę Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, szczególnie dla turystyki kulturowej oraz edukacji historycznej. Odnowiona kaplica, w której będą mogły odbywać się wydarzenia religijne, projekty wystawiennicze, koncerty, prelekcje, czy też wydarzenia rekonstrukcyjne, będzie mogła zaspokoić wciąż rosnące potrzeby kulturalne mieszkańców miasta, regionu, a tym samym województwa. Znacząco zwiększy atrakcyjność przestrzeni tkanki miejskiej, wzbogaci szlak turystyczny województwa śląskiego stając się miejscem spotkań. Będzie miejscem gdzie pokazujemy i opowiadamy historię, uczymy jak odkrywać własne korzenie.

Bielszczanie i Przyjaciele Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, patrioci małej ojczyzny, miłośnicy lokalnej historii wszystkie ręce na pokład, głosujcie na jedyny samodzielny projekt z naszego regionu!Kolejne etapy w drodze do renowacji wnętrza kaplicy


10 listopada 2019 r.

Dla zainteresowanych pracami związanymi z konserwacją wnętrza kaplicy zamieszczamy wykaz działań Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej wykonanych i planowanych w roku 2019- Zakończenie badań konserwatorskich (zrealizowane)- Wykonanie pomiarów fotometrycznych oraz metodą CAD (zrealizowane)- Wykonanie projektu wystroju wnętrza kaplicy (w realizacji)- Wykonanie projektu archeologicznego (w realizacji)- Uzyskanie pozwoleń konserwatorskich (w realizacji)- Prace archeologiczne w kryptach (w przygotowaniu)
Zaduszki dla Sułkowskich


5 listopada 2019 r.

W tym roku w ramach naszego cyklicznego wydarzenia odbył się wykład „Sułkowscy w służbie Napoleona. Książę Antoni Paweł Sułkowski – IV ordynat rydzyński”. Jego autorem był dr Dawid Madziar z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizujący się w biografii tytułowego bohatera, kuzyna naszego bielskiego księcia Jana Nepomucena Sułkowskiego. Był to pierwszy z odczytów w nowym cyklu poświęconym przedstawicielom rodu Sułkowskich, którzy pod przywództwem Napoleona stanęli do walki o odrodzenie Rzeczypospolitej. Opowieść autora była owocem niepublikowanej jeszcze dysertacji poświęconej księciu Antoniemu Pawłowi Sułkowskiemu. Dla mieszkańców Bielska-Białej była to prawdziwa PREMIERA.
W trakcie wydarzenia przewodniczący Stowarzyszenia dr Grzegorz Madej przedstawił zaawansowanie działań Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej dążących do rozpoczęcia renowacji wnętrza kaplicy.Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny


2 listopada 2019 r.

1 i 2 listopada wspominaliśmy tych, którzy odeszli. Byliśmy również przed kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Bialej, w której kryptach spoczywają przedstawiciele książęcego rodu Sułkowskich. To dzięki nim Bielsko było księstwem!


Książę Aleksander Antoni Sułkowski
(Drezno 1730–Wiedeń 1786)

III książę bielski (Herzog von Bielitz)

II ordynat rydzyński
Generał lejtnant wojsk koronnych, generał dywizji w armii habsburskiej
Kawaler maltański

(w kaplicy spoczęła urna z sercem, doczesne szczątki w Kottingbrunn)


Książę Zygmunt Sułkowski
(Bielsko 1864–Bielsko 1865)


Księżna Maria Antonia Sułkowska z domu Gemperle
(Tübach 1832–Bielsko 1870)

Matka dwanaściorga książęcych dzieci


Książę Ludwik Jan Nepomucen Sułkowski
(Bielsko 1814–Bielsko 1779)

VI książę bielski (Herzog von Bielitz)

Podporucznik w c. i k. 4. Galicyjskim Pułku Ułanów

Członek Towarzystwa Demokratycznego w Bielsku

Komendant bielskiej Gwardii Narodowej podczas Wiosny Ludów
1849–1864 emigrant polityczny – polski książę na wygnaniu!
Budowniczy kaplicy i bielskiego zamku


Książę Ludwik Sułkowski
(Harrisville 1854–Bijeljina 1880)

Porucznik w c. i k. 6. Regimencie Huzarów


Książę Alfred Sułkowski
(New Bremen 1855–Kraków 1913)

Pan na Grodowicach

Polski działacz społeczny i polityczny w okolicach Przemyśla i Sambora

Członek Macierzy Polskiej na Śląsku


Książę Aleksander Edward Sułkowski
(New Bremen 1856–Bielsko 1929)

VIII książę bielski (Herzog von Bielitz)

Rotmistrz w c. i k. 6. Regimencie Huzarów


Księżna Maria Teresa Sułkowska z domu baronówna Moser von Ebreichsdorf
(Ebenfurth 1872–Bielsko 1940)IDŹ DO:


2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011